PDF Verzia [1,00 MB]
Anketa

Názov článku

Názov rubriky

Ahojte,  Úvodník
Tak a máme tu leto. Alebo by som mala radšej povedať: "The summer is here." Podľa neoficiálnych štatistík zo slovenských internátov a univerzitných chodieb smeruje totiž toto leto ...
Správy z kresťanského sveta  Správy
Internet novou hranicou pre Cirkev - Štatistiky katolíckej Cirkvi - O ľudovej zbožnosti - Sympózium o mládeži - Ústava EÚ by mala začínať odvolaním na Boha - Ján Pavol II. proti zneužívaniu detí - Európske misie
Hokejová horúčka  Môj názor
Začiatkom mája vypukla na Slovensku hokejová horúčka. Takmer všetci Slováci vedeli, že vo Švédsku sa hrajú majstrovstvá sveta v hokeji. Po finále asi nebolo ani jediného slovenského občana, ktorý by si nezaspieval národnú hymnu. Takmer desaťročná cesta na vrchol bola ...
Milan Bubák Tri otázky pre
Milan Bubáksprávca Univerzitného pastoračného centra blahoslaveného J. Freinademetza v Bratislave.
Pastorácia Rómov Téma čísla
Pochádzam zo Spiša a k môjmu rodnému kraju neodmysliteľne patria vodopády a zátišia Slovenského raja, históriou dýchajúce mestá a Rómovia, ktorých máme najviac v republike. Pár rokov som žila na Zemplíne a na základnej škole som mala asi ôsmich spolužiakov Cigánov...
Edinburgh Krížom krážom
EdinburghNedá sa povedať, žeby krajina na severe Británie patrila k najvyhľadávanejším cieľom slovenských turistov. Podľa zemepisnej šírky leží Škótsko ešte o trochu severnejšie ako Dánsko, a keďže je to krajina z troch štvrtín obmývaná Severným morom, vyhliadky na slnkom zaliatu dovolenku na horúcich piesočnatých plážach, sú viac než mizivé. Ak niekto navštívil Anglicko a sťažoval sa na chladné a daždivé počasie, po príchode do Škótska mu bude za "teplým a slnečným Anglickom" trochu smutno.
Patrónka Slovenska naše Madony
ŠaštínŠaštín (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza)
Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali na našom území najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Necelé tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov (uznaná pápežom Alexandrom IV. roku 1253), ktorí sa venovali úcte Sedembolestnej Panny Márie. Jej uctievanie sa neskôr rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na Slovensku zasvätených Sedembolestnej Panne Márii vyše 45 kostolov a kaplniek a v druhej polovici 16. storočia, sa s jej uctievaním začalo aj v Šaštíne.
Moje fundamentálne rozhodnutie Zamyslenie
Zaiste ste počuli o náboženstvách, ktoré stoja na náuke o predurčení. Podľa tejto náuky Boh predurčuje už vopred ľudí k tomu, ako dopadnú, t. j. k večnému zatrateniu alebo k večnej spáse. Človek sám nemá možnosť nič zmeniť svojimi silami na tomto predurčení. Spôsob, ako žije svoj život, neovplyvní jeho budúcnosť, ku ktorej bol predurčený. A tak, ak bol človek predurčený k večnej spáse, môže hrešiť a opíjať sa každý deň - bude aj tak spasený. A naopak, ak bol predurčený k večnej záhube, môže sa modliť, koľko chce - predsa bude zatratený.
Aj mladí sa môžu stať svätými! Naša cirkev
"Tak ako soľ dáva jedlu chuť a svetlo osvecuje temnotu, tak svätosť dáva plný zmysel životu, lebo ho robí odbleskom Božej slávy. Koľkých svätých, aj spomedzi mladých, napočítame v dejinách Cirkvi! Vo svojej láske k Bohu zažiarili svojimi heroickými čnosťami pred tvárou sveta a stali sa životnými vzormi, na ktoré Cirkev poukazuje ako na hodné nasledovania pre všetkých. Spomeňme niektorých z nich: Agnesa Rímska, Andrej Phú Yen, Pedro Calungsod, Jozefína Bakhita, Terézia z Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu alebo aj Kateri Tekakwitha, mladá Irokézka nazývaná "Ľalia Mohawkov". Prosím trojjediného Boha, aby na príhovor tohto veľkého zástupu svedkov, urobil z vás, milí mladí, svätých tretieho tisícročia!" (Ján Pavol II.)
Videokamery Pánska jazda
NV-DS30Videokamera sa v poslednom čase stáva nepostrádateľnou súčasťou v takmer každej rodine. Stáva sa neodmysliteľným spoločníkom na rodinných dovolenkách tak, ako pred desiatimi rokmi fotoaparáty. Vďaka neustálemu technickému pokroku sa cena bežných amatérskych videokamier dostala hlboko pod hranicu dvadsaťtisíc korún. A so znížovaním cien rastie u ľudí aj chuť priniesť si domov čo najviac "zážitkov" v tých najrozličnejších podobách. Ak ste si ešte nekúpili svoju vlastnú videokameru a túžite tak v najbližšej dobe urobiť, tento článok je určený predovšetkým vám.
Film, hudba a kniha Recenzie
Film: Princezná a bojovník - Prízračný svet
Hudba: Becker M., Brennan M., Hogg J. : New Irish Hymns
Kniha: Wolfgang Hund : Nepraví duchovia - Tomáš Marný z Bludovic : A přece se točí...

Čo nerobiť v partnerskom vzťahu

Vzťahy
V predchádzajúcom čísle ste sa zoznámili s prvou chybou, ktorú zvyknú ľudia v partnerskom vzťahu robiť, a to neklásť partnerovi dostatočné množstvo otázok. Aby ste sa úspešne vyhli všetkým najčastejšie opakovaným chybám, priblížime vám aj ostatné.
Básničky Poézia
Zbierka básní
Vtipy Humor
smajlik