logo ND 


Rubrika: naše Madony


Nová rubrika, ktorá Vám bude približovať najznámejšie pútnicke miesta na Slovensku.

Patrónka Slovenska ND 2002/3
ŠaštínŠaštín (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza)
Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali na našom území najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Necelé tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov (uznaná pápežom Alexandrom IV. roku 1253), ktorí sa venovali úcte Sedembolestnej Panny Márie. Jej uctievanie sa neskôr rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na Slovensku zasvätených Sedembolestnej Panne Márii vyše 45 kostolov a kaplniek a v druhej polovici 16. storočia, sa s jej uctievaním začalo aj v Šaštíne.
Pomocnica kresťanov ND 2002/2
Staré HoryStaré Hory (Banskobystrická diecéza)
Je podivuhodné, že v tomto zastrčenom kúte našej krajiny si pred stáročiami našla miesto Matka Božia, akoby si zaumienila prinášať útechu nositeľom čierneho remesla, baníkom. Veriaci prichádzajúci do Starých Hôr je zväčša z vonkajšieho vzhľadu kostola sklamaný. Pred ním sa krčí pomerne malý chrám, ukrytý medzi domami a zeleňou okolitých hôr. Len veža s klasicistickým ukončením signalizuje, že sa v ňom skrýva niečo neobvyklé.
Máriino údolie ND 2002/1
MariankaMarianka (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza)