logo ND 


Rubrika: Zamyslenie


Táto rubrika sa venuje otázkam z duchovnej oblasti. Pripravuje ju vdp. Milan Bubák SVD.

Moje fundamentálne rozhodnutie ND 2002/3
Zaiste ste počuli o náboženstvách, ktoré stoja na náuke o predurčení. Podľa tejto náuky Boh predurčuje už vopred ľudí k tomu, ako dopadnú, t. j. k večnému zatrateniu alebo k večnej spáse. Človek sám nemá možnosť nič zmeniť svojimi silami na tomto predurčení. Spôsob, ako žije svoj život, neovplyvní jeho budúcnosť, ku ktorej bol predurčený. A tak, ak bol človek predurčený k večnej spáse, môže hrešiť a opíjať sa každý deň - bude aj tak spasený. A naopak, ak bol predurčený k večnej záhube, môže sa modliť, koľko chce - predsa bude zatratený.
Pýcha ND 2002/2
Je pýcha vážny problém? Alebo ani nie tak veľmi? Nuž veru zdá sa, že vážny. Aj keď niekto možno bude namietať, ale Písmo a tradícia trvajú na tom, že pýcha je "koreňom všetkých hriechov" (Ekl 9, 15). Tradícia pozná zoznam siedmich hlavných hriechov a jedným z najobľúbenejších spôsobov portrétovania týchto hriechov, na zvýraznenie ich vzájomných vzťahov a prepojení medzi nimi, sa používa metafora stromu. Konáre sú jednotlivé hriechy avšak kmeňom je pýcha.
Komu chceš robiť meno? ND 2002/1
Jednota je taká mohutná a úžasná vec, že ju nemožno dosiahnúť iba čisto ľudsky. Skutočná, plná a dôsledná jednota nie je ľudským dielom. Jednota sa objavuje iba tam, kde je Boh. A zasa naopak, nejednotnosť je výsledkom neprítomnosti Boha.
Láska ako vlastnosť ND 2001/4
Zasa o láske. Je to už veľa. Veď predsa vieme, že milovať je nutné. Konečne, veď každý z nás - snáď až na malé výnimky - má ľudí, ktorých úprimne miluje.
Búrka vo vnútri ND 2001/3
Vzdialenie sa od ľudí a davu je príjemné. Dokonca je dobré, keď sa občas, na niekoľko dní, vzdialime aj od práce, ktorá je čisto duchovná, alebo dokonca aj od vlastnej rodiny. Lenže, čo sa nestane. Po dvoch či troch dňoch, strávených mimo pobrežia, sa počasie začne dramaticky meniť.
Zdravý vzťah ND 2001/2
Nakoľko čitatelia nášho časopisu sú prevažne mladí ľudia okolo dvadsiatky, t. j. vo veku, kedy sa okrem iných dôležitých úloh sústreďujú aj na budovanie blízkych vzťahov, bude asi užitočné povedať si, kedy sa dá ten-ktorý vzťah nazvať zdravým a kedy naopak, chorým.
Malomocenstvo ND 2001/1
Tento článok hovorí o malomocenstve nielen fyzickom ale hlavne duchovnom, t.j. o hriechu. 
Ambicióznosť ND 2000/4
Byť ambicióznym sa dnes stáva moderným. Ježiš nám však odporúča, aby sme sa neusilovali o to, aby sme boli prví, ale naopak: o to, aby sme boli poslední, ba sluhami všetkých.
Kto si? ND 2000/3
Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, kto vlastne ste? Čo za človeka ste? Ako by ste popísali seba samých niekomu, kto vás nepozná? Bol by váš popis vnútorne jednotný alebo protirečivý?