logo ND 


Rubrika: Téma čísla


V tejto rubrike sa zameriavame komplexne jednou konkrétnou témou. Väčšinou ide o skupinu rôznych článkov na jednu tému.

Antikoncepcia ND 2002/2
"Naliehavo žiadam obhajcov umelých metód plánovania rodičovstva, aby zvážili následky. Akékoľvek používanie týchto metód skončí pravdepodobne rozpadom manželstiev a voľnou láskou."
Máhátma Gándhí, 1925
Globalizácia ND 2001/4
Globalizácia patrí medzi najfrekventovanejšie slová človeka tretieho tisícročia. Ak aj o nej nehovorí, určite ovplyvňuje jeho život. Pre Slovensko je okrem globalizácie už niekoľko rokov aktuálna aj jej ,,mladšia sestra,, - integrácia. Aj keď medzi mladými ľudmi sa myšlienka vstupu Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr teší takmer jednoznačnej podpore, stále zostáva dosť nezodpovedaných otázok.
Mnoho hlasov - jedna viera: Laické hnutia v súčasnej Cirkvi ND 2001/3
Druhá polovica dvadsiateho storočia priniesla do Cirkvi úžasný fenomén nových laických hnutí, najmä potom, ako Koncil odstránil mnohé polená spod nôh ich zakladateľov a otvoril okná aj dvere tomuto novému vanutiu Ducha Svätého.
Klonovanie ND 2001/2
Vytvorenie nespočetného množstva identických a svojimi vlastnosťami ideálnych ľudských jedincov či orgánov sa môže zdať veľmi lákavé. Pri dôkladnejšom pohľade na tento problém sa však vynárajú rôzne morálne a etické otázky. Od ich vyriešenia závisí život nepredstaviteľného množstva ľudských zárodkov, čiže ľudských bytostí.
Eutanázia - Dobrá smrť? ND 2001/1
Slovo eutanázia pochádza z gréčtiny (eu - thanos) a v preklade znamená dobrú smrť. Približne od 5. storočia pred Kristom sa takto označovala buď pokojná smrť, alebo smrť na bojisku. Skrýva sa pod týmto slovom ešte stále dobrá smrť?...
Štúdium v zahraničí ND 2000/4
Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, hovorí ľudová múdrosť. Moderná verzia príslovia by mohla znieť: koľkých štipendijných pobytov sa zúčastníš, toľkokrát si študentom.
Svetové dni mládeže - Rím 2000 ND 2000/3
Po pätnástich rokoch sa kríž, ktorý sprevádzal Svetové dni mládeže, vrátil opäť do Ríma. Počas horúcich augustových dní roku 2000 sa 2,5 milióna mladých ľudí (podľa niektorých odhadov aj cez 3 milióny) stretlo na jubilejnom XV. Svetovom dni mládeže.