Štúdium v zahraničí

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, hovorí ľudová múdrosť. Moderná verzia príslovia by mohla znieť: koľkých štipendijných pobytov sa zúčastníš, toľkokrát si študentom. Štúdium v zahraničí sa pomaly stáva prirodzenou súčasťou času stráveného na vysokej škole. Hoci sa občas šíria chýry o nespravodlivých výberových konkurzoch, skúsenosti mnohých svedčia o tom, že získať štipendium a dostať sa tak na zahraničnú univerzitu, vôbec nie je nedosiahnuteľný cieľ. Cieľ - to je to správne slovo. Musí to byť váš cieľ. Kto kráča za cieľom, musí vedieť, aké tempo pre jeho dosiahnutie potrebuje, akú námahu musí vynaložiť. A práve o tempe, respektíve termínoch predloženia prihlášky a námahe, potrebnej na získanie štipendia cez najdôležitejšie organizácie fungujúce na Slovensku, vás chceme informovať v Téme čísla. 

Na čo si treba posvietiť pri predkladaní žiadosti o štipendium...
zaoberajúce sa študijnými pobytmi v zahraničí.
 
    Rady a skúsenosti od agentúr, ktoré štipendijné pobyty sprostredkujú, to je síce pekná vec. Ale postrehy rovesníkov, ktorí prežívajú, alebo prežili nejaký čas v zahraničí, sú predsa len autentickejšie. Možno vás budú inšpirovať k podobným aktivitám, alebo vám pripomenú niečo, čo ste sami zažili. Dúfame, že vám prinajmenšom aspoň z časti priblížia, o čom štúdium v zahraničí je, aké sú jeho prednosti a nedostatky.

Španielsko Gracias, Europa!!!
Rakúsko Technische Universität
Nórsko RoglandVernepleierHogskole
Holandsko Učím sa, aj keď práve neštudujem
Nemecko Eichstatt Universitäd
USA University of Washington
Austrália Bridge Business Collage
Belgicko LEUVEN - V meste (piva a) čokolády...