Nemecko

Daniela Kyselá, Eichstatt Universitäd, Nemecko (Eichstatt)

O štipendium som požiadala priamo univerzitu - vyplnila som predložený formulár a priložila potrebné dokumenty, a moja žiadosť bola akceptovaná. Štipendisti majú na univerzite privilegované postavenie. Nemajú toľko skúšok a zápočtov ako riadni študenti a ich jedinou povinnosťou je vypracovať seminárnu prácu, za ktorú dostanú od vedúceho katedry odporúčací list. Tento je vstupenkou pre získanie štipendia na ďalší semester.

Študentské víza otvárajú priestor popri štúdiu si zarobiť nejaké peniažky. Samozrejme, existujú určité obmedzenia. Možno pracovať 90 dní v roku nepretržite - počas prázdnin alebo počas školského roka každý mesiac, pričom mesačný príjem nesmie presiahnuť 650 DM.

V meste sa mi páčilo hlavne to, ako je udržiavaná príroda navôkol a kultúrne pamiatky. Okrem zlepšenia jazykových schopností a získania širšieho rozhľadu, sa mi vďaka štúdiu v Eichstatte zväčšil okruh priateľov. Zišli sme sa tam ako jedna veľká rodina. Na univerzite študuje okolo 350 zahraničných študentov z celého sveta - naučila som sa tolerancii, schopnosti prispôsobiť sa a nehľadieť na príslušníkov iných národov cez objektív toho svojho.