Rakúsko

Juraj Lovás, Technische Universität, Rakúsko (Viedeň)

V Rakúsku, v meste Kittsee, som študoval už na základnej škole, potom na obchodnej akadémii a teraz tam študujem na viedenskej Technickej univerzite. V porovnaní so slovenskými strednými školami je rakúsky systém známkovania o niečo prísnejší, napríklad na štvorku sa pri písomke vyžaduje až 51% bodov. Vysoké školy zase nemajú prijímacie skúšky a dá sa povedať, že sú otvorené pre každého. Štipendium je ale cudzie slovo, ani nepoznám slovenského študenta, ktorý by nejaké štipendium dostal. No vďaka tomu, že za školu netreba platiť, sa to celkom dá.

Štúdium prebieha "anonymne," veď v prednáškových halách je niekedy až 400 študentov, skúšky sú skoro vždy písomné, študijný plán si každý študent vytvára sám. Školy sú vynikajúco technicky vybavené, a nielen na vysokých školách, ale aj na nižších stupňoch.

Postoj domácich k zahraničným študentom nie je veľmi priateľský, hoci sa nájdu aj výnimky. Ale v globále si myslím, že najlepšie to potvrdzuje výsledok posledných parlamentných volieb.

Vzťak rakúskych študentov k Cirkvi korešponduje s celkovým postavením Cirkvi v rakúskej spoločnosti. Kvôli niekoľkým neuveriteľným škandálom tu Cirkev stratila dôveru veriach, veľa ľudí z Cirkvi vystupuje, aby nemuseli platiť dvojpercentnú daň. Napriek tomu sa Rakúsko proklamuje za kresťanskú krajinu: majú tu veľa cirkevných sviatkov, predmet náboženstvo je na základných školách povinný a na stredných školách dobrovoľný, na Vianoce a Veľkú noc sa konajú sv. omše priamo vo vysokoškolských aulách.