USA

Janka Švecová, University of Washington, USA (Seattle)

V Štátoch som rok študovala psychológiu cez program Open Society Foundation. Štipendium pokrylo všetky výdavky: musím priznať, že tak dobre, čo sa týka toho, čo som si mohla dovoliť, som sa ešte nemala. Spokojná som bola aj s prijatím na škole - študovalo tam veľa zahraničných študentov, o ktorých sa staralo špeciálne oddelenie. Jeho pracovníci boli nielen ochotní, ale naozaj dokázali aj pomôcť. Bývala som v internáte priamo v „campuse“. Bolo to sympatické miestečko, o ktoré sa starali samotní jeho obyvatelia. Znamená to, že namiesto vrátnika alebo pracovníkov internátu, si študenti, ktorí v ňom bývali, rozdelili služby a sami viedli jeho chod.

Kvalita štúdia sa prejavila hlavne v prístupe k prednáškam i cvičeniam zo strany profesorov i študentov. Každý sa viac snažil, nič sa tam neflákalo tak, ako často na Slovensku. Okrem toho sa dával oveľa väčší dôraz na to, aby študent premýšľal a prejavil svoje vlastné postrehy a názory na vec, na rozdiel od prílišného zdôrazňovania faktov a ich memorovania na slovenských vysokých školách.

Do Ameriky som odchádzala s určitými predsudkami, s pocitom že sa mi ľudia, čo tam žijú, s ich lacnou kultúrou určite nebudú páčiť. Myslím, že som si Ameriku jednoducho musela "odžiť" na vlastnej koži, aby som pochopila, že jej obyvatelia sú v podstate veľmi milí ľudia, ochotní pomôcť a hrdí na to, čo majú. Najprv sa mi zdalo smiešne, že majú všade vlajky a že o svojom štáte hovoria s takou hrdosťou. Potom som si však uvedomila, že práve to je niečo prirodzené. U nás chce väčšina ľudí odísť, a málokto sa snaží o to, aby sme Slovensko pozdvihli. A tak si vlastne za túto situáciu do určitej miery môžeme sami.