RADY NAD ZLATO

Na čo si treba posvietiť pri predkladaní žiadosti o štipendium:

Odporúčania

Odporúčací formulár je niekedy priložený k prihláške, inokedy ho pedagóg napíše na samostatný list. Je dobré, ak o odporúčanie požiadaš pedagóga, ktorý ťa najlepšie pozná. Pedagóg by mal spomenúť študijné výsledky, školskú aj mimoškolskú aktivitu. Odporúčanie by malo byť osobné, úprimné a plné konkrétnych detailov. Malo by sa venovať aj tvojím charakterovým vlastnostiam. Príliš formálne alebo stručné hodnotenie môže pôsobiť ako indiferentné, a odporúčanie s prílišným množstvom superlatívov ako nedôveryhodné.

Motivačný list

V tomto liste sa prelínajú prvky životopisu s opisom perspektívnych plánov uchádzača. Hlavne treba výstižne odpovedať na otázky, ktoré zaujímajú výberovú komisiu, napr.: kedy si sa začal uchádzať o odbor, prečo je táto oblasť pre teba najvhodnejšia. Treba sa však vyhnúť odpovediam, o ktorých si myslíš, že ich komisia chce počuť - takýto postup je väčšinou komisii zrejmý a nemusí ti prospieť. Motivačný list by mal byť osobný, zaujímavý, má vyjadrovať sebadôveru a nadšenie pre štúdium. Mal by tiež byť prehľadný, primerane stručný, a najmä úprimný.

Jazykové skúšky

Vierohodnosť jazykových znalostí zvyšujú doklady o urobených medzinárodne uznávaných jazykových testoch. Mnohé z nich sa dajú robiť aj na Slovensku.

Odporúčané skúšky: 

  • anglický jazyk - TOEFL (550b), 

  • Cambridgeské skúšky (Certificate in Advanced English); 

  • francúzsky jazyk - DALF, 

  • nemecký jazyk - ZMP; 

  • španielsky jazyk - DSE.

Okrem potvrdení o týchto skúškach sa uznávajú aj potvrdenia o znalosti jazyka od zahraničných lektorov.

Užitočné web stránky:
www.braintrack.com (4750 vzdelávacích inštitúcií v 144 krajinách)
www.saia.sk
www.osf.sk
www.saaic.sk/Socrates