logo ND 


Rubrika: Naša cirkev


Rubrika, ktorá sa venuje dianiu v Cirkvi

Aj mladí sa môžu stať svätými! ND 2002/3
"Tak ako soľ dáva jedlu chuť a svetlo osvecuje temnotu, tak svätosť dáva plný zmysel životu, lebo ho robí odbleskom Božej slávy. Koľkých svätých, aj spomedzi mladých, napočítame v dejinách Cirkvi! Vo svojej láske k Bohu zažiarili svojimi heroickými čnosťami pred tvárou sveta a stali sa životnými vzormi, na ktoré Cirkev poukazuje ako na hodné nasledovania pre všetkých. Spomeňme niektorých z nich: Agnesa Rímska, Andrej Phú Yen, Pedro Calungsod, Jozefína Bakhita, Terézia z Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Francisco Castelló Aleu alebo aj Kateri Tekakwitha, mladá Irokézka nazývaná "Ľalia Mohawkov". Prosím trojjediného Boha, aby na príhovor tohto veľkého zástupu svedkov, urobil z vás, milí mladí, svätých tretieho tisícročia!" (Ján Pavol II.)
Súčasná mládež a Cirkev na Slovensku ND 2002/2
Mentalita mládeže zaznamenala za posledných desať rokov slobody na Slovensku veľkú premenu. Dnes pred nami stojí mladý človek, ktorý žije vo svojom emotívnom a virtuálnom svete, ale nemá ochotu vstupovať do reálneho sveta, často stráca nádej a žije bez budúcnosti. Život mladej generácie zaznamenáva odklon od oficiálnych štruktúr a sťahuje sa do neformálnych prostredí a skupín. Dnešný mladý človek túži po ...
Príhovor Svätého Otca ND 2001/4
Posolstvo Jána Pavla II. k XVII. Svetovému dňu mládeže + info o SDM v Toronte
Vy ste soľ zeme ... Vy ste svetlo sveta (Mt 5,13-14)
Príhovor Svätého Otca ND 2001/3
Na Kvetnú nedeľu oslávila Cirkev v poradí už XVI. Svetový deň mládeže. Svätý Otec Ján Pavol II. pri tejto príležitosti adresoval mládeži na celom svete list.
Byť misionárom na Slovensku ND 2001/2
znakPo dvoch dňoch akcie Kilo sa pre bezdomovcov nazbieralo pol tony potravín. Hlavným organizátorom je hnutie Regnum Christi a ich projekt Misionárska mládež. 
Ako sa žije poľskému kňazovi na Slovensku ND 2000/4
Tlačím prstom na biely zvonček fary vo Veľkých Levároch. Otvorí mi útly mladý muž, Jaroslav Kinka - poľský kňaz pôsobiaci na Slovensku. Jaroslav sa hneď rozhovorí, svojou príjemne plynulou slovenčinou, rozpráva ako sa žije poľskému kňazovi na Slovensku...
Eucharistia je dar ND 2000/3
Slovo kongres človeku evokuje predstavu podujatia, plného prednášok na určitú tému, a spravidla sa na ňom zúčastňujú iba odborníci v danej oblasti. Spočiatku som si teda nevedel predstaviť čo sa pod tajomným názvom Eucharistický kongres skrýva. Nakoniec sa z toho vykľul veľký sviatok na oslavu sviatostného Ježiša Krista. Mnohí ľudia náhodne prechádzajúci Bratislavou 23. a 24. septembra sa pýtali, o čo ide, keď je v meste tak veľa ľudí. Tentokrát išlo o míting na podporu nášho Spasiteľa.