Eucharistia je dar…

Slovo kongres človeku evokuje predstavu podujatia, plného prednášok na určitú tému, a spravidla sa na ňom zúčastňujú iba odborníci v danej oblasti. Spočiatku som si teda nevedel predstaviť čo sa pod tajomným názvom Eucharistický kongres skrýva. Nakoniec sa z toho vykľul veľký sviatok na oslavu sviatostného Ježiša Krista. Mnohí ľudia náhodne prechádzajúci Bratislavou 23. a 24. septembra sa pýtali, o čo ide, keď je v meste tak veľa ľudí. Tentokrát išlo o míting na podporu nášho Spasiteľa.

Celoslovenský eucharistický kongres sa na Slovensku konal po takmer osemdesiatich rokoch. V jubilejnom roku sa slovenský kongres konal niekoľko mesiacov po svetovom. Aj kvôli tomu bolo motto rovnaké: "Ježiš Kristus, chlieb pre nový život. Svätý Otec Ján Pavol II. na kongres vyslal svojho delegáta, krakovského arcibiskupa kardinála Franciszka Macharského.

Program sa začal v sobotu dopoludnia v konkatedrále sv. Martina ružencom, po ktorom nasledovala sv. omša. Kongres otvoril kardinál Macharski. Nasledovala svätá omša, ktorú spolu s krakovským arcibiskupom koncelebrovali apoštolský nuncius Luigi Dossena, veszprémsky arcibiskup Gyula Márfi, pomocný biskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy Miklós Beer, zástupca Českej biskupskej konferencie Milan Kouba, arcibiskup metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Ján Sokol a všetci slovenskí biskupi. Homíliu na tému eucharistia ako obeta predniesol Mons. Ján Sokol. Po svätej omši nasledovali katechézy Mons. Františka Tondru a Mons. Alojza Tkáča na tému Eucharistie. Popoludní pokračoval program pre jednotlivé stavy. Na Kalvárii sa stretli rehoľníci, v UPC študenti, u františkánov maďarskí veriaci, v Blumentáli manželia a v saleziánskych strediskách na Miletičovej a Mamateyovej deti a mládež. V novom saleziánskom kostole na Miletičovej ulici sa program začal svätou omšou, na ktorej Jozef Luscoň SDB veľmi pútavým a názorným spôsobom vysvetľoval deťom tajomstvo Eucharistie. Nechýbali rôzne názorné rekvizity, ktoré kázeň oživovali. Po perfektne pripravenej omši nasledovala poklona Tomu, ktorý bol stredobodom týchto dní. Adorácia bola poklonou, v ktorej sme sa Ježišovi poďakovali, poprosili sme o pomoc a taktiež sme mu zaspievali na chválu. Veľa mladých ľudí nevie na adorácií obsedieť ale tentokrát zaujala aj odporcov tejto formy poklony. Po ukončení nasledoval program spevokolu Radosť zo Senca a rodinnú atmosféru umocňovali aj špekáčiky, koláče a ovocie. Celý program u saleziánov na Miletičovej vyvrcholil krásnym ohňostrojom. Takmer podobný priebeh mal aj program v Univerzitnom pastoračnom centre. Svätú omšu celebroval páter Ján Halama SVD. Vo svojej kázni sa venoval eucharistii, ktorá vytvára spoločenstvo. Po svätej omši mali všetci prítomní možnosť tichej adorácie v kaplnke.

Vrcholom kongresu bola nedeľná omša so slávnostným sprievodom na námestí Slobody v Bratislave. Námestie sa zaplnilo do posledného miesta, len škoda že v zadných radoch kvôli zlému ozvučeniu už nebolo takmer nič počuť. Prítomný Kristus sa však prihovoril aj zadným radom. Hlavným celebrantom bol kardinál Franciszek Macharski, ktorý sa veriacim prihovoril lámanou slovenčinou s poľským prízvukom, ktorý veľmi pripomínal Svätého otca. Homíliu síce začal kardinál Macharski, ale hneď v úvode sa pútnikom z celého Slovenska ospravedlnil, že po slovensky poriadne nevie a prenechal slovo svojmu priateľovi Mons. Alojzovi Tkáčovi, košickému arcibiskupovi. Mons. Tkáč teda tlmočil slová poľského kardinála. V homílii bola vysvetlená príčina tohto kongresu. Poľský kardinál ústami Mons. Tkáča pripomenul veriacim udalosti v Emauz, kde apoštoli spoznali Ježiša pri lámaní chleba. "Eucharistia je dar. Ježiš je jediným Spasiteľom sveta, Ježiš Kristus je chlieb pre nový život," reprodukoval kazateľ v závere slová Jána Pavla II. Po svätej omši nasledovala veľkolepá procesia mestom do konkatedrály sv. Martina kde sa program ukončil.

-jožo&pp-

"Po skončení Eucharistického kongresu som pochopil, čo tento kongres znamenal. Bola to veľkolepá oslava Ježiša Krista, niečo ako brazílsky karneval - akurát s tým že predmetom oslavy bolo niečo úplne iné. Zdá sa že nášmu národu ešte slovo eucharistia stále niečo hovorí."