Rubrika: Vysokoškoláci


Rubrika venujúca sa problematike života študentov na vysokých školách.

Kto sú Katarínkovia 

ND 2001/3

Sv. Katarínka už opäť pýši svojimi mníchmi, ktorí si pokorne na štrnásť dní oblečú habit a spolu so svojimi bratmi a sestrami žijú o práci a zábave v dobách dávno minulých - stredovekých.
Z Košíc

ND 2001/2

Košice tak, ako veľa iných miest, majú svojich stálych aj nestálych študentov, ktorí sa snažia robiť, a prípadne aj niečo robia, pre seba aj pre iných
Zákony sa menia, študent do videnia 

ND 2001/1

Slovenskú akademickú obec tento rok čaká živá diskusia ohľadom ďalšieho smerovania vysokého školstva. Jedným problémom je platenie školného. Ďalším, na ktorý sme sa zamerali je systém štúdia.
Aktuálne z Katolíckej univerzity

ND 2001/1

Pre každú inštitúciu je - okrem zániku - najhorším stavom provizórium. V prípade Katolíckej univerzity išlo o provizórne vedenie.
Štúdium v zahraničí

ND 2000/4

Ide o tému čísla, ale bezprostredne súvisí s touto rubrikou.
UPC v Trnave - konflikty i nadšenie

ND 2000/4

Študentský život, tak veľmi ospevovaný a oslavovaný vysokoškolákmi všetkých kategórií, bol v Trnave dlhý čas tabu.
Cirkev sa dočkala

ND 2000/3

Katolícka univerzita bola založená rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska z mája 1999 na báze Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku. Dňom zrodu tejto neštátnej cirkevnej inštitúcie mimoriadneho historického významu bol 1. júl 2000.