Kto sú Katarínkovia
alebo
prečo sa sv Katarína usmieva

Kedysi dávno, ba možno už aj pradávno žil v horách zvaných Malé Karpaty jeden pastier. Každý deň vyháňal svoje ovečky na pašu a každý deň ich zháňal späť do košiara. Žil chudobne, no nereptal, jeho srdce bolo čisté a úprimné. O jeho živote viedli v nebi podrobný záznam a jedného dňa sa rozhodli potešiť tohoto dobrého človeka. Tak poslali na zem svätú Katarínu. Svätá Katarína zostúpila z neba a dovolila zrieť pastierovi svoju vznešenosť. Z veľkej vďaky vytesal do skaly jaskynku - kaplnku.

Keďže v týchto končinách mnoho chudobných, ale dobrých a pilných ľudí žilo, nebeská vrchnosť poslala svätú Katarínu späť, tentokrát k oráčovi Jánovi Mancovi. Neskôr sa pri jaskynke rozhodol pustovníčiť istý mladík z bohatej rodiny menom Ján Apponyi. Jeho túžba po chudobnom čistom živote bola taká silná, že násilné odvlečenie domov mu spôsobilo smrť. Horko zaplakali jeho rodičia prehorko.

Nuž veru mocné miesto ukrývajú tieto hory. Sám gróf Erdödy rozhodol sa podpísať zakladaciu listinu pre kláštor františkánov, a tak započal cirkevné dejiny tohoto miesta. Kláštor tento mnoho toho preskákal, vlastne on pevne stál, zatiaľ čo sa v ňom preháňali stavovskí povstalci, Turci i cisárski vojaci, a dokonca i vraždou chladnokrvnou poškvrnený bol (nože si slovenčinári naši spomeňte na naháčskeho farára Juraja Fándlyho, ktorému existencia kláštora pôsobila rozhorčenie, o čom napísal i onú Dúvernú zmluvu...).

Svätá Katarína sa opäť počnula zjavovať šesť liet nazad, tentoraz mladíkovi istému MATFYZ študujúcemu, v podobe myšlienok na tábory dobrodružné - družiny bojové, ktoré by kláštor počas dní letných pred barbarmi pohanskými, vojakmi cisárskymi či zubáľmi času neúprosnými chránili. Tak sa Katarínka už opäť pýši svojimi mníchmi, ktorí si pokorne na štrnásť dní oblečú habit a spolu so svojimi bratmi a sestrami žijú o práci a zábave v dobách dávno minulých - stredovekých. Tento rád Katarínkov - záchrancov kláštora - tolerantný ku všetkým vierovyznaniam je. Dokonca mnísi títo i vo zväzku manželskom žiť môžu (takže i život v spoločenstve si tu vyskúšate a druha celoživotného spoznať môžete..., ak si ho so sebou privediete). A svätá Katarína sa tíško usmieva...

Usmieva sa i na sesterský rád Katarínky v horách Oravy zvaný Dubova Colonorum, ktorý svoju minulosť nemenej bohatšiu má. Kto by teda rady rádov našich rozšíriť túžil, nech hneď písmo i s obálkou ofrankovanou do mesta Bratislavy šikuje a do družiny bojovej (Katarínka: 1. družina 6. - 19. júla, 2. družina 18. - 31. júla, 3. družina 30. júla - 12. augusta, 4. družina 11. - 24. augusta, Dubová: 1. družina 18. - 31. júla, 2. družina 30. júla - 12. augusta) nech sa hotuje.

dobrý duch Katarínky


KATARÍNKA: Šándorova 8,
821 03 Bratislava,
tel. 07-49264344,
www.katarinka.sk

DUBOVA COLONORUM:
Róbert Čaprnda,
Šustekova 11,
851 04 Bratislava,
tel. 07-62318477,
www.dubova.sk