UPC v Trnave - konflikty i nadšenie

Študentský život, tak veľmi ospevovaný a oslavovaný vysokoškolákmi všetkých kategórií, bol v Trnave dlhý čas tabu. Napätie medzi Trnavskou univerzitou (TU) a Univerzitou Cyrila a Metoda (UCM) hustlo vďaka kontroverzným výrokom vládnych činiteľov a neochote jednej či druhej strany situáciu riešiť. Vytvorenie vzťahov medzi študentmi vzniknutej a vznikajúcej univerzity zostalo na bode mrazu. A vysokoškolský internát ako centrum študentského života? Utópia. Väčšina študentov žije na privátoch, takže o nejakom duchu spolupatričnosti nemôže byť ani reči. Ľady sa však pohli a zdá sa, že zazvonilo na lepšie časy. 

V priestoroch TU bolo 22. mája 2000 za účasti predstaviteľov univerzity a Cirkvi otvorené Univerzitné pastoračné centrum. Po roku rekonštrukčných prác, za výdatnej pomoci trnavskej pobočky SAIA a iných sponzorov sa tu teda vytvorila miestnosť pre asi 50 ľudí. Neskôr sa práve táto miestnosť stala predmetom sporu. Ale, poďme po poriadku.

Na 17. októbra bolo naplánované otvorenie UPC zo strany študentov, spojené s uvítaním prvákov. Deň pred otvorením však boli na dverách UPC vymenené zámky. Príčinou boli nevyjasnené právne vzťahy medzi kvestorátom TU a UPC, ktoré boli dovtedy upravené len neformálne. Paradoxne, tento krok hodnotia členovia občianskeho združenia AGAR, zabezpečujúceho servis UPC, pozitívne.

"Už od začiatku sme vedeli, že tento objekt je pre účely UPC svojou veľkosťou nepostačujúci. Považovali sme to za dočasné riešenie a hoci nás krok zo strany kvestorátu prekvapil, zároveň bol impulzom intenzívnejšie sa zaoberať problematikou priestorov. Chceme vytvoriť atraktívne, príťažlivé prostredie pre mladých ľudí, veriacich aj neveriacich, vytvoriť atmosféru zblíženia a stať sa akýmsi zjednocujúcim prvkom pre študentov jednotlivých univerzít a fakúlt. Chceli by sme vybudovať centrum s knižnicou, počítačmi, kaplnkou, halou na spoločenské podujatia a pod. To všetko sú však plány. Na ich realizáciu je potrebný čas a predovšetkým peniaze," hovorí Ivan Humeník, jeden z členov AGAR-u.

Iniciatíva vychádza od študentov TU, no UPC je tu pre každého, kto chce patriť do nejakého spoločenstva a dobre sa cítiť. Svedčia o tom aktivity trnavského UPC: každú stredu o 19.30 h sv. omša pre vysokoškolákov u Jezuitov, filmové pondelky, športové utorky, mesačné "-ice": originálne maškrtenie a zábava (jablkovica, palacinkovica, mikulášovica), Old Lady Catherine´s Party: katarínska zábava v štýle oldies, adventná duchovná obnova.

Na letný semester sa okrem pravidelných akcií chystá aj Jarný ples, prednášky z oblasti politiky, psychológie a náboženstva, koncerty (benefičný koncert na Deň narcisov, koncert košickej skupiny Inkognito), odborný tréning o umení asertivity v komunikácii a mnohé ďalšie podujatia.

Martina Zuberská, Trnava