Správy

BIBLIA NAJPREKLADANEJŠOU KNIHOU

BRATISLAVA - Medzi knihami s najväčším počtom prekladov na celom svete jednoznačne vedie Biblia. Roku 2002 bola preložená do ďalších 16 jazykov. Sú to buď preklady celej Biblie, alebo len niektorých vybraných biblických kníh. Štatistiku zverejnila v polovici februára Nemecká biblická spoločnosť. Medzi novými jazykmi, do ktorých sa Biblia v uplynulom roku preložila, je aj reč argentínskych Indiánov z kmeňa Wichi. Celá Biblia je v súčasnosti preložená do 405 jazykov. Nový zákon je preložený do 1034 jazykov. Popritom je zaregistrovaných ďalších 864 jazykov, v ktorých sú vydané menšie časti Biblie.

JÁN PAVOL II. NA SLOVENSKO

BANSKÁ BYSTRICA - Pápež Ján Pavol II. navštívi 12. až 14.septembra tohto roku Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu. Ako uviedol banskobystrický biskup Rudolf Baláž, Banskobystrickú a Rožňavskú diecézu si pápež vybral preto, lebo sú jediné, ktoré na Slovensku ešte nenavštívil. Pápež má priletieť z Ríma na letisko Sliač a ubytovať sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne (okr. B. Bystrica). Na cestu do Rožňavy a následne do Bratislavy využije letisko Poprad. Program návštevy pápeža by sa mal spresniť do polovičky apríla. R. Baláž súčasný zdravotný stav pápeža opísal ako "ukrižovaný, ale on má zásadu, že z kríža sa neschádza ani neuteká". Podotkol, že niekedy sa jeho hosťom zdá, akoby už nevnímal rozhovor, ale potom všetkých prekvapí reakciou na vyslovené názory.

POŽIADAVKY NA EURÓPSKU ÚSTAVU

RÍM - Katolícka cirkev sformulovala tri zásadné požiadavky na budúcu európsku ústavu. Ako uviedol vatikánsky štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, zmienka o kresťanskom dedičstve medzi ne nepatrí, hoci aj tú Svätá stolica považuje za dôležitú. Ako prvý doplňujúci návrh uviedol kardinál Sodano právne uznanie cirkví a náboženských spoločenstiev, čiže právo slobodne sa organizovať v zhode s vlastnými štatútmi. Druhou požiadavkou je zachovanie špecifickej identity cirkví a štrukturálny dialóg medzi Európskou úniou a náboženskými vyznaniami. Trojicu návrhov uzatvára rešpektovanie právneho postavenia náboženských vyznaní, ktoré im priznáva národné zákonodarstvo členských štátov. V súvislosti s možným spomenutím kresťanského dedičstva kardinál Sodano citoval štúdiu, podľa ktorej sa 81 percent obyvateľov 15 členských a 10 kandidátskych štátov stotožňuje s kresťanským vierovyznaním. Ignorovanie tohto faktu by podľa neho znamenalo zriadiť Európu bez toho, aby sa v primeranej miere zohľadnili samotní Európania, čo by odporovalo princípom autentického pluralizmu, a tým aj zdravej demokracii.

SPOVEDE CEZ SMS NEPOVOLILI

MANILA - Rímskokatolícka cirkev na Filipínach vyzvala svojich veriacich, aby nevyznávali svoje hriechy e-mailom, faxom a SMS správami. Podľa katolíckej cirkvi moderné komunikačné prostriedky nemôžu nahradiť tradičnú spoveď, kedy sa hriechy vyznávajú kňazovi osobne. Filipínci sú najvášnivejšími používateľmi SMS správ na svete.

OSEMROČNÝ CHLAPEC POSLUCHÁČOM VŠ

EDINBURGH - Len osemročný škótsky chlapec Jack McEwen sa stal poslucháčom vysokej školy Open University v odbore astronómia. Najmladší študent v histórii univerzity doposiaľ žil na odľahlom statku v Moray, kde ho vzdelávala len jeho matka a nenavštevoval žiadnu školu. Pred prijatím musel prejsť testami ako všetci ostatní záujemcovia. V prvom semestri chce Jack zvládnuť kurz, ktorý mu prinesie desať kreditných bodov z celkových tristošesťdesiatich. "Ďalších päť rokov strávime domácim štúdiom, myslím, že by si so svojimi spolužiakmi veľmi nerozumel," povedala Mellisa McEwenová o svojom geniálnom synovi.

VATIKÁNSKA KNIŽNICA AJ NA INTERNETE

RÍM - Novú webovú stránku Vatikánskej apoštolskej knižnice oficiálne sprístupnili na internete. Nová webová stránka Vatikánskej apoštolskej knižnice je výsledkom spolupráce Svätej stolice a firmy Hewlett-Packard. Slávnostne ju predstavili na tlačovej konferencii 29. októbra vo Vatikáne. Novú internetovú stránku možno otvoriť priamo z www.vatican.va.

ZÁZRAČNÉ LURDY

LURDY - Medzinárodná komisia lekárov skúma v súčasnosti pravosť dvoch zázračných uzdravení vo francúzskom pútnickom mieste Lurdy. Ako medzinárodná lekárska komisia v Lurdoch (CMIL) vyhlásila, po pobyte v Lurdoch oznámili dve ženy, 30-ročná a 65-ročná, že boli náhle vyliečené z rakoviny. Zázračné uzdravenie musí dosvedčiť dĺžka a trvácnosť vyliečenia a skutočnosť, že chorí sú si istí, "že sa s nimi niečo stalo." Komisia lekárov, aby si bola istá, skúma však aj to, či ženy naozaj mali rakovinu. V CMIL je 25 lekárov z rôznych oborov z ôsmich krajín. Prvý komisiou a Cirkvou uznaný zázrak v Lurdoch sa uskutočnil v roku 1858 uzdravením Catherine Latapie. Posledné uzdravenie bolo v roku 1987 u Jean-Pierre Bélyho a diecézny biskup ho uznal v roku 1999.V roku 2001 oznámili tímu lekárov 35 prípadov spontánneho uzdravenia.

OTVORENIE PASTORAČNÉHO CENTRA V RUŽOMBERKU

RUŽOMBEROK - Univerzitné pastoračné centrum (UPC) biskupa Jána Vojtaššáka otvorili 24. februára na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku. Centrum má pomôcť duchovnému rastu poslucháčov, pedagógov a zamestnancov nielen uvedenej školy, ale aj ostatných ružomberských vysokoškolských pracovísk. Veľký kancelár KU a banskobystrický pomocný biskup Tomáš Galis v príhovore vyslovil presvedčenie, že pastoračné centrum zohrá dôležitú úlohu pri vnášaní duchovnej kultúry do života ružomberských vysokoškolákov. Prehĺbi vedomie a zodpovednosť študentov za život v spoločnosti a prispeje k formovaniu ich osobnosti a vzťahu k ľuďom a k Bohu. UPC v Ružomberku je už v poradí 11 UPC na Slovensku (Banká Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Zvolen a Žilina).

 

PÁPEŽ ČESTNÝM OBČANOM RÍMA

RÍM - Primátor Ríma Walter Veltroni udelil pápežovi Jánovi Pavlovi II. čestné občianstvo Ríma a symbolický kľúč od mesta. Malá slávnosť sa konala vo Vatikáne. Svätý Otec v príhovore pripomenul, že začal spoznávať a milovať Večné mesto po novembri 1946, keď sem prišiel na štúdiá.

ŤAŽKÉ PROCESY SVÄTOREČENIA - ZÁRUKA PRE CIRKEV

RÍM - Proces svätorečenia nie je ľahkou úlohou. Prekážky a nepochopenie môžu viesť k mnohoročným prieťahom. O týchto problémoch diskutovali účastníci stretnutia Komisie pre koordináciu historikov (CSR), ktorá sa zišla v Ríme. Hlavná téma podujatia niesla názov: "Študovaná svätosť, uznaná svätosť - hagiografia, postulácia a nové výskumy o svätosti." Historici dospeli k záveru, že procesy svätorečenia sú cestou očisťovania, pričom treba zápasiť o jasnosť a prekonanie zahalených bodov kauzy. Trpezlivosť, vytrvalosť a schopnosť prijímať veci - to sú podmienky úspešného zavŕšenia každej kauzy. Brat Paolino Rossi, generálny postulátor rehole kapucínov, oboznámil prítomných s históriou procesu svätorečenia pátra Pia z Pietrelciny, ktorého počas procesu obviňovali z neposlušnosti, lži a nemorálnosti. Giancarlo Rocca zo Seminára kongresu rehoľných historikov v súvislosti so spomínanými ťažkosťami konštatoval, že Cirkev má rozhľad a je trpezlivá, najmä pokiaľ ide o svätorečenie známych osobností, často sprevádzané vlnou ohovárania. "Práca historikov je jednotvárna, zdĺhavá a namáhavá, no cenná a nevyhnutná pre blaho Cirkvi a spoločnosti." povedal Rocca. Nasledujúce pracovné stretnutie historikov sa bude konať v máji a bude venované otázkam pôsobenia a pomoci rehoľníkov, predovšetkým príslušníkom židovského etnika, počas nacistického režimu v Taliansku.

STREDOEURÓPSKE KATOLÍCKE DNI

BRATISLAVA - Rímskokatolícka cirkev na Slovensku sa pripravuje na Stredoeurópske katolícke dni (SKD), ktoré sa začnú 31. mája 2003. Do tohto projektu sa zapája osem krajín: Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina. Stredoeurópske katolícke dni sú plánované ako celoročný proces. Budú ich tvoriť spoločné sympóziá biskupských konferencií o pastoračných a spoločensko-politických problémoch, ako aj ďalšie podujatia na národnej a diecéznej úrovni. Vyvrcholia veľkou púťou do rakúskeho mariánskeho centra Mariazell.

SPIŠSKÁ KATEDRÁLA NA NOVEJ POŠTOVEJ ZNÁMKE

BRATISLAVA - Spišskú Kapitulu zvečnila nová poštová známka, ktorá sa už dostala aj na trh. Na známke s hodnotou 22 korún je zobrazená spišskokapitulská Katedrála svätého Martina. Rozmery obrazovej časti známky sú 40 x 23 milimetrov. Známku pripravilo Spišské biskupstvo v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. a so Zväzom slovenských filatelistov.

OTTO VON HABSBURG O "DUŠI" EURÓPY

Otto von Habsburg si robí veľké starosti z odporu proti uvedeniu náboženských hodnôt v budúcej ústave Európy. V komentári pre rakúsky denník Die Presse konštatuje, že Európa o krátky čas upadne do socialistického realizmu sovietov a zdôrazňuje: "Všetky snahy Európskeho konventu sú bez viery v Boha nezmyselnou prácou, pretože tu chýba ´duša´ európskeho svetadielu. Keď posadíme človeka na trón Všemohúceho, je všetko už od počiatku odsúdené na zánik. Všetky skutočne veľké ríše vždy vznikli s nejakou ideou," hovorí Otto von Habsburg a pokračuje: "V oficiálnej Európe dnešných čias takáto idea chýba. Táto idea nemôže vychádzať z ničoho materiálneho, ale iba z vyššej náboženskej koncepcie. Iba táto môže vytvoriť vnútorný poriadok spoločnosti. Dejiny dokazujú jasne: keď si človek vytvorí ´bohyňu rozum´ alebo zlaté teľa, je neúspech a pád nevyhnutný. Aj Európa raz vznikla z idey - so symbolmi ako Santiago de Compostela, Čenstochová alebo Mariazell. Toto nie sú iba miesta historických zvratov, ale výraz náboženských myšlienok. Nová Európa bez akéhokoľvek náboženského základu by stratila aj schopnosť uzavierať mier. Pretože človek by už nebol obrazom Boha s vlastnými právami, ktoré mu nikto nemôže uprieť. Bol by už len objektom, ktorý už nemá ochranu morálky v prirodzenom práve," zdôraznil Otto von Habsburg, bývalý predseda Európskeho parlamentu a dodal: "Ústava, ktorá už neuznáva vyššiu bytosť, ničí základňu ľudských práv."

AKO SA DOSTANEME DO VATIKÁNSKEHO TAJNÉHO ARCHÍVU?

VATIKÁN - Vatikánsky tajný archív je ústredným archívom Svätej stolice, v ktorom sa uchovávajú všetky spisy a dokumenty o správe a pastoračnej činnosti pápeža a dikastérií Svätej stolice. Obsahuje stredoveké listiny i moderné dokumenty. "Má slúžiť najmä a predovšetkým pápežovi a jeho kúrii, to znamená Svätej stolici", uvádza sa v motu proprio Leva XIII. z 1. mája 1884. Archív má neoceniteľnú vedeckú, historickú a kultúrnu hodnotu pre vedcov celého sveta. Archív vedie argentínsky kardinál Rímskej kúrie Jorge Maria Mejia, prefektom je páter Sergio Pagano a viceprefektom páter Ugo Paoli. Prístup do archívu má každý, kto má ukončené najmenej 4-ročné univerzitné vzdelanie (licenciát, diplom, štátnu skúšku). Musí mať aj písomné poverenie výskumného ústavu, alebo inštitútu a toto poverenie priložiť k žiadosti prefektovi o vstup do archívu. Po návšteve archívu vedci musia neskôr predložiť kópiu svojej publikácie, článku, knihy atď., v ktorej sa citujú materiály z archívu.

 zo zdrojov KBS spracoval pp