Básne

GUĽA  

Ja som malý
trpajzlíček
Mám
vedierko aj kýbliček

V kýbličku
mám piesku kopy
farebné sú a v nich stopy

Veľké malé
stopy stôpky
vtláčajú sa
na tie kôpky

Môj kýbliček plný je
farieb, stôp a piesku
pekne mi to sťažuje
na modrom koliesku

Koliesko či guľa je to
čo sa to tu gúľa
Hlavne že sme všetci zdraví
A že nie som nula

Ja som malý trpajzlíček
...

Zuzana Bačová

zataľ chýba

zatiaľ chýba

KAT

Kat
stojí pri dverách
A dáva
oceľové zbohom
novým Beethowenom
Van Goghom

Svet
to si prešvihol
Holokaust ľahšie ti bude
odpustený
Nie však to
že si siahol na nebo
v lone ženy


EPILÓG

Nemáš rád
Moje básne
- nech

Ja si ich obránim
A pred iných
privediem
- na odstrel

Zuana Bačová