Centrálna databáza kresťanských mládežníckych piesní

Asi pred rokom vznikol v UPC Bratislava medzi študentami nápad vytvoriť databázu kresťanských piesní. Stručne povedané: „Počujem novú pieseň, nájdem si ju v centrálnej databáze piesní na internete, a mám istotu, že táto verzia danej piesne je pôvodná (autorsky originálna).“ Vybrali sme sa teda za „zodpovednými“ za projekt Spievatko, aby sme im položili zopár otázok.

Ako to vlastne na Slovensku s kresťanskou mládežníckou piesňou je?

Pokúsim sa to zhrnúť do štyroch bodov: 

  • NEJEDNOTNOSŤ PIESNÍ: Žiaľ, drvivá väčšina piesní sa spieva v každom kúte Slovenska inak a každá ďalšia interpretácia sa vzďaľuje od pôvodnej autorskej. Pri pátraní po originálnej verzi často narazíme na problém: 

  • NEZNÁMI AUTORI: Existuje veľa piesní, pri ktorých nepoznáme autorov, prípadne sú piesne preložené z iných jazykov, bez súhlasu pôvodného autora. K mnohým autorom sa už nedopátrame, mnohé piesne sa prisudzujú nepravým autorom... 

  • DECENTRALIZOVANÁ SNAHA O CENTRALIZÁCIU: Z rôznych zdrojov sa dozvedáme, že na Slovensku sa podobné snahy o lokálnu centralizáciu vyvíjajú, ale „nikto o nikom nevie“, a tak sa robí zbytočná robota viackrát, a navyše žiadny individualista neobsiahne celé spektrum piesní. 

  • CIRKEVNÉ SCHVÁLENIE: má len veľmi málo piesní. Kompetentní ľudia si uvedomujú, že JKS treba v dnešnej dobe obohatiť, nejde to však urobiť rýchlo. Mnohé mládežnícke piesne nevyhovujú textovo, iné hudobne (melodicky).

Priveľa problémov, myslíte si, že je centrálna databáza potrebná a možná?

Áno. (smiech). Stretávame sa z mnohými ľuďmi, ktorým sa na nejakej akcii zapáčila pieseň, chcú sa ju naučiť, a veľakrát im ostane si ju spievať len tak, ako si ju zapamätali. Pri rozhovoroch s vedúcimi zborov sme boli milo potešení tým, že ľudia sú ochotní sa pieseň „preučiť“, ak je isté, že je to originálna verzia.

Môžete nám priblížiť projekt SPIEVATKO?

Kľúčovým bodom centrálnej databázy piesní je internet. Na adrese www.spievatko.sk je uverejnená prvá verzia databázy piesní. Piesne sú jednotne číslované, prehľadne zoradené do kategórií, podľa svojho obsahu (k modlitbe, k Duchu svätému, ku sv. omši,.adventné, vianočné...) Snažíme sa databázu priebežne dopĺňať o texty nových piesní, akordy, mená autorov. Hľadáme ľudí, ktorí majú vytvorené svoje lokálne databázy piesní. Preto by sme radi poprosili čitateľov, aby nám pomohli. Potrebujeme rôzne spevníky, nové piesne, kontakty na autorov, zbory... Čokoľvek, čo urýchli naplnenie databázy.

Jednou z hlavných podmienok je, aby bola databáza prístupná pre všetkých a bez poplatkov, s podmienkou zachovania vernosti (ako v číslovaní, tak aj presnosti textov).

Pohľad do budúcnosti

Teraz napĺňame databázu textami piesní s akordami. Po dostačnom naplnení (aspoň 1000 piesní) chceme vydať spevník v tlačenej podobe. Potom sa „vrhneme“ aj do nôt a zvukových ukážok.

Mnohí ľudia nám kladú otázku, kedy piesne vyjdú v spomínanej podobe. Uprimne povedané, nevieme. Piesne stále pribúdajú, a kedže sme sami študenti, máme niekedy aj iné povinnosti (smiech). Zatiaľ odporúčame prihlásiť sa do email konferencie na stránke www.spievatko.sk, aby ste boli vždy informovaní o dianí okolo projektu spievatko.

kontakt:

Univerzitné pastoračné centrum, SPIEVATKO, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava tel: 0905 / 564 017, email: spievatko@pobox.sk, http://www.spievatko.sk

-humor-